Tak jako je např. patronem země české svatý Václav, tak samozřejmě i Slezsko má  svého patrona, totiž patronku. Je jí svatá Hedvika Slezská, polsky świeta Jadwiga Śląska, německy Die heilige Hedwig aus Schlesien. Zobrazována bývá bosa, s modelem kostela (někdy soškou Panny Marie) v rukách. Svátek sv. Hedviky připadá na 16. října.

Svatá Hedvika

Narodila se někdy v letech 1178 - 1180, podle jiných pramenů v r. 1174 v Andechsu v Bavorsku. Někdy je také nazývána kněžnou Hedvikou z Andechs-Meran. Zemřela v roce 1243 v Třebnici (Trzebnica, Trebnitz) v dnešním Polsku. Byla dcerou Bertholda IV., knížete Meranského a Anežky von Rochlitz z rodu Wettinů.

Hedvika byla ve věku 12-ti let provdána za slezského knížete Jindřicha Bradatého, pozdějšího knížete velkopolského. Narodilo se jim sedm dětí, oba manželé byli velmi pobožní - po devatenáctiletém manželství složili slib čistoty.  Hedvika nejen zakládala (a tedy i zaplatila) kláštery a kostely, ale proslula i svou dobročinností, kdy založila a vedla špitál pro pomoc chudým a nemocným v Třebnici nebo Slezské Středě (Środa Slaska). Rovněž přispívala k povznesení a posilování křesťanství ve Slezsku, když tam přivedla německé duchovní. Do Slezska také zvala německé rolníky a vlastně tak přispívala k osidlování Slezska Němci. Její manžel Jindřich Bradatý padl v roce 1238 ve vnitropolských šarvátkách, nejmilovanější syn Jindřich II. Pobožný pak v bitvě proti Mongolům na Lehnickém poli  v roce 1241. Po těchto tragických událostech se uchýlila do kláštěra v Třebnici, kde také zemřela a je pohřbena. Svatořečená byla v roce 1267 papežem Klementem IV. Je ctěna jako patronka Slezska, Vratislavi, ale také Polska, Berlína, Krakova a Třebnice. Je i ochránkyní exulantů a snoubenců a také ochránkyní němectví ve Slezsku.

Náhrobek

 V malém městečku Třebnice, asi 20 km severně od Vratislavi je cisterciácký klášter, který Hedvika založila, na sklonku života v něm přebývala a v bazilice sv. Bartoloměje a sv. Hedviky je pohřbena. Bazilika je údajně nejstarším poutním místem v Polsku. Mimo jiné je i vyzdobena obrazy, které znázorňují Hedvičinu dobročinnost - mě zaujal obraz "Sv. Hedvika navštěvuje vězně" :-).  Hedvika má v Třebnici své muzeum, městečkem vede i "Velká stezka sv. Hedviky". Spojuje sedm míst, které mají nějaký vztah k Hedvice a jsou označena kameny, do kterých je vytesáno sedm ctností světice. Poutník pak nad nimi může postát a meditovat. Dočetl jsem se, že se připravuje (nebo snad už funguje) i "Malá stezka sv. Hedviky". No... při vši úctě ke slezské patronce a jejím obdivovatelům, ale tohle všechno mi už připadá trošku jako nějaký "Disnejlend".

Hedvika a Jindřich