Slezskou hymnu, nebo spíše hymny probral ve svém příspěvku WaldaS, o hlavním městě Slezska jsme už taky pohovořili, takže teď bych zkusil nahodit téma slezských symbolů, tedy speciálně znaků či erbů, vlajek, barev.

Ve všech svých příspěvcích jsem se vždy snažil nějak naznačit, že ve Slezsku není nikdy nic jednoduché. Nemáme to jednoduché s jazykem, nemáme to jednoduché s národy, obývajícími Slezsko, nemáme to jednoduché s hymnou. S vlajkami, znaky či barvami to je překvapivě stejné.

Ještě jsem se nikdy nezmiňoval o nejstarší slezské historii, tak to teď v souvislosti se slezskou symbolikou budu muset napravit. V dávných dobách, ještě když ve středočeských lesích Bivoj naháněl kance, Slezsko přináleželo pod Velkou Moravu, respektive spíš podléhalo jejímu vlivu. Později spadalo do sféry zájmů Přemyslovců a bylo na celkem malou chvíli součástí českého knížectví. Tedy alespoň podle Kosmase a jeho kroniky české. Po desetiletích usilování českých Přemyslovců, polských Piastovců, případně německých králů v roce 1100 ovládl celé Slezsko polský kníže Boleslav Křivoústý. Po mnoha peripetiiích se Slezsko začalo dělit na menší knížectví, v letech 1335 a 1337 pak polský král Kazimierz II. Veliký Slezsko v podstatě prodal Janu Lucemburskému za slib, že se Lucemburk vzdá nároku na polský trůn. To by zatím k trošku koplikované slezské historii stačilo.

Slezsko se tedy dělilo na několik knížectví se svými piastovskými vládci, ale ujalo se základní rozdělení na Dolní a Horní Slezsko. Polská Wikipedie uvádí, že slezská symbolika vychází právě z rodových erbů slezských Piastů. Symbol orlice se poprvé objevil na pečeti Kazimíra I. Opolského v roce 1222. Takže bychom probrali první slezský symbol, a tím je slezská orlice.

Orlice v české heraldice (a to je prý česká specialita) se pozná podle toho, že kouká doprava z pohledu štítonoše, tedy člověka, který stojí „za“ erbem. Když to hledí doleva nebo to má dvě hlavy, je to orel. V jiných státech je heraldický orel všecko, ať to kouká kamkoli a má to kolik hlav chce.

Takže slezská orlice, která je symbolem CELÉHO Slezska je černá orlice ve zlatém poli (heraldika místo označení žlutý používá zlatý, podobně je to u barvy bílé – stříbrné). Na prsou pak má slezská orlice stříbrné perisonium (páska, pružnice) s křížem uprostřed. Ten křížek se na slezský znak dostal až v období protireformace. Zbroj (zobák, pařáty, jazyk) má orlice červenou. Tento erb je používán jako erb celého Slezska a také Dolního Slezska a je označován jako „Vratislavská orlice“.

To Horní Slezsko má v erbu zlatou orlici v modrém poli. Je to právě symbol Kazimíra I. Opolského a jako znak Horního Slezska se užíval i po připojení Slezska k Prusku v 18. století. Prusové ale heraldický znak Horního Slezska trochu “vylepšili“ a obohatili jej o kosu a zkřížená kladiva v dolní části.

 

No a pak tu máme ještě české Slezsko. Po prohrané válce o slezské dědictví zůstal Rakousku jen zlomek Slezska, ale snad aby Marie Terezie dala najevo, že se  jen tak nechce vzdát, používala se jako znak rakouského Vévodství slezského opět Vratislavská orlice. No a to nám zůstalo až dopodnes. Orlice našeho Slezska má ještě zlatou korunu a perisonium se od původní vratislavské také trochu liší.

A protože ve Slezsku opravdu nic nemůže být jednoduché, tak Těšínsko používá jako svůj znak hornoslezskou orlici. Někdy ji můžete vidět s korunou a rudým písmenem C na prsou, takto je používána hlavně v Polsku.

Od erbů se odvíjí i užívání „národních barev“. Tedy – celé Slezsko a Dolní Slezsko žlutou (zlatou) a černou. Někdy můžete s nimi vidět i bílou, je to z dob pruského císařství. Horní Slezsko má barvy zlatou a modrou, Těšínsko taktéž. České Slezsko má barvy zlatou a černou.

Se slezskou vlajkou či vlajkami to je horší, v minulosti byly užívané vlajky s barevnými pruhy podle výše zmíněných barev, něco jako slezská vlajka ale oficiálně neexistuje. Pokud by ale jako vlajka byla přijata slezská bikolóra, pak by měla správně vypadat takto: černá nahoře, žlutá dole. Odvíjí se to od vexologických pravidel a barev orlice a pole na erbu.

V tomto článku si rozhodně nekladu za cíl podat vyčerpávajícím způsobem výklad o historii a používání slezských symbolů, nehledě na to, že můj osobní pohled se může v mnohém od pohledů jiných i lišit. Pokud by Vás tohle téma hodně zaujalo, tak doporučuji tyto zdroje, některé z nich jsou opravdu hodně podrobné a zavalí Vás spoustou informací.

 

http://slezsko.net/symboly

http://dalsimoravak.wordpress.com/2013/09/01/o-slezscich-a-jejich-erbech/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Śląsk

http://cs.wikipedia.org/wiki/Heraldické_znaky_českých_zemí