Slezsko je historické území, které v současnosti leží většinou v Polsku. Malá část Slezska přináleží k České republice a několik slezských exkláv je v Německu. Obvykle se Slezsko dělí na dvě části – Dolní a Horní Slezsko. V průběhu staletí bylo Slezsko součástí několika států – např. Polského království, Českého království, Pruska, Rakousko-Uherska, Německa. Po slezských válkách (1740–1745) získalo většinu Slezska Prusko, malá část zůstala Rakousko-Uhersku. Po obou světových válkách se „příslušnost“ Slezska k různým státům měnila. Současný stav je dán výsledkem druhé světové války a hlavně dohody vítězných mocností. Název Slezsko pochází (patrně) z pojmenování germánského kmene Silingů, jedné ze dvou větví kmene Vandalů (druhou byli Hasdingové), který toto území obýval počátkem prvního tisíciletí n.l.

Největším slezským městem a historicky hlavním městem Slezska je Vratislav (Wroclaw, Breslau). Leží na území Polska a má 635 000 obyvatel. Pokud bychom chtěli vytvořit top ten žebříček slezských měst podle velikosti, pak se všechna největší slezská města až na jednu výjimku nachází v Polsku. Tou výjimkou je Ostrava, která je po Vratislavi a Katovicích třetím největším slezským městem – i když se část Ostravy nachází na Moravě. Je zhruba stejně velká jako Katovice – některé zdroje uvádí, že Ostrava má o pár tisíc obyvatel víc – tak si vyberte. Za nejvýznamnější slezskou řeku považuji Odru – byť pramení na Moravě v Oderských vrších poblíž Libavé. Protéká Ostravou, u Bohumína je hraniční řekou mezi Českem a Polskem, pak teče přes Opolí (Opole, Oppeln), Vratislav vytváří úsek polsko–německé hranice a vlévá se do Baltského moře ve Štětínské deltě. Délka jejího toku je 842 km. Největší řekou, která ve Slezsku pramení, je ale polská Wisla – od pramene v Těšínských Beskydech k ústí do Baltského moře měří 1042 km. No a ať to máme všechno, největší horou Slezska je ............... Sněžka, ležící v Krkonoších a měřící 1602 nebo 1603 m. To by snad jako pár nejzákladnějších informací o Slezsku mohlo stačit.

 

Mapa Slezska