Jak jsem už uvedl, Slezsko v zásadě sestává ze dvou částí – z Dolního Slezska (Niederschlesien, Slask Dolny), kde je nejvýznamnějším městem bezpochyby Vratislav a z Horního Slezska (Oberschlesien, Slask Gorny), kde jsou taková významná města dvě: Katovice a Opolí (Opole). Historicky hlavním městem Horního Slezska je Opolí. Tohleto rozdělení je patrné z následující mapky.

Zdroj: http://w849.wrzuta.pl

Občas lze narazit na termíny Rakouské (Rakousko-uherské) a Pruské Slezsko. Minule jsem uvedl, že po slezských válkách připadla velká část Slezska Prusku. No a to je to Pruské Slezsko. Rakousku zbylo jen něco málo Horního Slezska a velmi malinko Dolního Slezska. Jen pro zajímavost - uvnitř Rakouského Slezska existovaly tzv. moravské enklávy, tedy malé oblasti, které správně podléhaly moravským orgánům, nikoli slezským.

České Slezsko (někdy se, podle mého názoru špatně, označuje jako  "Moravské Slezsko")  je to, co ze Slezska leží v České republice. Kromě Opavska a Krnovska to je Těšínsko, část Ratibořska (Hlučínsko čili Prajzká), část Niského knížectví (tzv. Javornický výběžek s městy Jeseník, Vidnava, Zlaté Hory) a taky k českému Slezsku budeme asi počítat i malinkaté území v Krkonoších, které získalo tehdejší Československo od Polska v roce 1959.

Těšínsko je považováno za část Horního Slezska, dnes je rozděleno mezi Českou republiku a Polsko. Krátce po první světové válce bylo předmětem válečného konfliktu mezi nově vzniklými státy – Československem a Polskem. Byla to takzvaná „Sedmidenní válka“, která poznamenala na velmi dlouhou dobu (prakticky až dodnes) vztahy mezi obyvateli Těšínského Slezska a koneckonců i vztahy mezi oběma státy.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org

Opavsko a Krnovsko byly až do 14. století společným Opavským knížectvím a také součástí Moravy, později byly definitivně připojeny ke Slezsku a spolu s Těšínskem a Jesenickem tvořily Rakouské Slezsko. Oproti tomu Hlučínsko bylo až do r. 1920 částí Pruského Slezska. Na základě mírové smlouvy z Versailles bylo přes protesty místního obyvatelstva odtrženo od Ratibořska a připojeno k nově vzniklé Československé republice. Polské Slezsko je pro změnu to, co leží v Polsku. Takže to je tedy ta větší a „výživnější“ část. V Polsku se nachází největší a nejvýznamnější slezská města – Wroclaw, Katowice, také Opole a města hornoslezské uhelné pánve – Rybnik, Chorzów, Jastrzebie aj. Historický vývoj polských částí Slezska je hodně odlišný a určitě se mu někdy v budoucnu budu věnovat. Jen pro zajímavost uvedu, že Vratislav čili Wroclaw byla podle legend založena českým knížetem Vratislavem (odtud také český lev ve znaku města). Až do konce 2. světové války bylo Dolní Slezsko německé – s absolutní a jednoznačnou většinou německého obyvatelstva. Na základě dohod vítězných mocností byli odsud němečtí obyvatelé vyhnáni (stejně jako z českého Slezska) a nahrazeni Poláky z východu – z oblastí, které byly před 2. světovou válkou polské a které po válce připadly Sovětskému svazu. Polská část Horního Slezska byla mezi válkami rozdělena mezi Německo a Polsko, po 2. světové válce byl její osud stejný jako u Slezska Dolního.